Menu 0974205863

Hoàn thành căn hộ 68m toà rainbow linh đàm

𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘 𝙣𝙖̆𝙣𝙜: 2 phòng ngủ 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵: kiến trúc hiện đại 𝙑𝙖̣̂𝙩 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜: Gỗ MDF An Cường lõi xanh chống ẩm 𝙏𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙖̀𝙪 𝙘𝙝𝙪̉ đ𝙖̣𝙤: xanh , hồng

Thiết kế thi công căn hộ diện tích 68m2 dự án Căn Hộ Rainbow Linh Đàm những ngày đầu tháng 03 năm 2021

𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘 𝙣𝙖̆𝙣𝙜: 2 phòng ngủ 

𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵: kiến trúc hiện đại 

𝙑𝙖̣̂𝙩 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜: Gỗ MDF An Cường lõi xanh chống ẩm 

𝙏𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙖̀𝙪 𝙘𝙝𝙪̉ đ𝙖̣𝙤: xanh , hồng

Dưới đây là hình ảnh thi công căn hộ


CHAT FACEBOOK

CHAT ZALO